CPZ congres in Hilversum, want samen bevalt beter

College perinatal zorg organiseerde vandaag een congres in Hilversum. 

Zorgverleners in de geboortezorg moeten beter samen werken, om sterftecijfers omlaag te krijgen. Maar in de praktijk komt daar wel wat meer bij kijken. Toch is de ervaring, van de zorgverleners, die niet meer met hun ellebogen naar concurrent wijzen, maar handen in eenslaan en van de concurrent een collega maken, dat je samen meer kunt bereiken. Je leert van elkaar, signaleert eerder en je houd elkaar allert. 

Het is een kwestie van de andere zorgverlener leren kennen, en wederzijds vertrouwen!

Nu de adminstratieve rompslomp nog....

Lees meer »

de kunst van de wetenschap als je het niet weet, blijf er dan vanaf

In Belgie mag een verloskundige alleen nog maar homeopatische middelen adviseren, nadat zij zichzelf hierin heeft bijgeschoold. Terecht! Want ook ik zie op de werkvloer, dat men ergens ïets heeft gehoord" en dat klakkeloos aan iedereen gaat adviseren. Maar als je de werking van homeopatische middelen kent, weet je dat je niet iedereen hetzelfde middel kunt voorschrijven. Eerst zul je een anamnese af moeten nemen, alvorends je weet wat de oorzaak is, en om een diagnose te kunnen stellen.

Er word mijn inziens nog weinig gebruik gemaakt van de wetenschap van de homeopaat, omdat er veel mogelijk is, denk aan behandeling bij darmkrampjes, steeds terugkerende mastitis etc.

De kracht van de natuurlijke middelen wordt ingezet, om het lichaam aan het werk te zetten, om zichzelf te genezen.

Daarnaast interesante discussie rondom vaccinatie's. Wederom weer veel bijgeleerd vandaag in Leuven!

Lees meer »

Vitamine D In nederland is het advies om kinderen vit D bij te geven, tot en met 4e levensjaar. Vitamine K geven we het advies, om bij borstvoeding t/m 13 weken bij te geven.

Vit D helpt om het calcium vast te leggen in de botten. Onder invloed van zonlicht, maakt je lichaam zelf ook vit D, het is daarom gezond om dagelijks met je kind naar buiten te gaan.

Er is steeds meer discussie over welke vitamine D.

Kies een vitamine die geen suikers of pinda olie bevat,
zoals Bonusan, Solgar, Pileje. In de regio Weert zijn ze verkrijgbaar bij het Meulententje.

 

Vitamine K helpt bij de bloedstolling. Het advies is om t/m 13 weken, de baby vit K bij te geven bij borstvoeding. In kunstvoeding is al vitamine K toegevoegd, geeft je dagelijks meer dan 500ml kunstvoeding, dan is het niet meer nodig om vitamine K bij te geven.

Lees meer »

Bent u bevallen van een te vroeg geboren baby van <32 weken en/of minder dan 1500gram bij geboorte, dan heeft uw kind recht op vergoeding van de kinderfysio die gespecialiseerd is door een TOP-opleidingscentrum. De kinderfysio komt gedurende 1e levensjaar 12x op huisbezoek. Ik heb goede ervaringen met kinderfysiotherapeuten, kan het iedereen aanraden. Helaas zie ik als IBCLC dat er in de praktijk nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt.


Het nazorgprogramma ‘TOP’ voor veel te vroeg geboren kinderen en hun ouders wordt sinds 1 januari 2014 standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Dit bekent dat ouders niet meer afhankelijk zijn van hun verzekeraar om ervoor in aanmerking te komen.

Het TOP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders) ondersteunt ouders in het omgaan met hun te vroeg geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Het bestaat uit begeleiding door speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten die twaalf keer thuis langskomen gedurende het eerst jaar. In aanmerking komen alle ouders van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboorte gewicht lager dan 1500 gram.

Positieve interacties
“In het programma wordt de integrale ontwikkeling van het kind ondersteund door positieve interacties tussen de vroeggeboren kinderen en hun ouders te bevorderen,” vertelt kinderarts Aleid Wassenaer-Leemhuis, werkzaam in het AMC. “Het is gebaseerd op resultaten van een gerandomiseerd onderzoek met ontrolegroep, waarbij mentale en motorische verbetering van de ontwikkeling van het kind werd aangetoond tot het laatste onderzoeksmoment, vijf jaar na het beëindigen van de interventie.”
Vanwege de goede resultaten wordt de methode nu door de verzekeraars opgenomen in het basispakket. “Omdat de doelgroep langdurige follow-up en begeleiding nodig heeft, heeft het TOP programma een transmuraal karakter,” aldus Van Wassenaer- Leemhuis. “Dit houdt onder meer in dat de ouders begeleid worden door één persoon gedurende het hele traject, waarbij de eerstelijns kinderfysiotherapeut intensief samenwerkt met de tweede lijn en/of derde lijn. De kinderfysiotherapeut heeft hierbij de rol van zorgcoach en stemt ook af met andere zorgprofessionals in de wijk. Deze organisatorische aspecten worden als een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van de zorg gezien.”

Expertisecentrum
Het onderzoek voor de Nederlandse situatie is geïnitieerd door het AMC, dat nu het Expertisecentrum Ontwikkelings- ondersteuning Prematuren (EOP-nl, www.amc.nl/eop) huisvest. Het programma wordt inmiddels al een tijdje op meerdere plaatsen in het land aangeboden. Het programma valt onder kinderfysiotherapie en kan alleen gedeclareerd worden (als ‘zorgprestatie’) door kinderfysiotherapeuten die de OP-opleiding hebben gevolgd en gecertificeerd zijn door het TOP-opleidingscentrum verbonden aan het EOP-nl.

Check voordat u een kinderfysiotherapeut contacteert, of deze aan de voorwaarde van de zorgverzekering voldoet, om onnodige kosten achteraf te voorkomen. Bij twijffel contacteert u het beste uw zorgverzekering.

Lees meer »