prematuren en fysio

Gepubliceerd op 15 januari 2018 om 21:55

Bent u bevallen van een te vroeg geboren baby van <32 weken en/of minder dan 1500gram bij geboorte, dan heeft uw kind recht op vergoeding van de kinderfysio die gespecialiseerd is door een TOP-opleidingscentrum. De kinderfysio komt gedurende 1e levensjaar 12x op huisbezoek. Ik heb goede ervaringen met kinderfysiotherapeuten, kan het iedereen aanraden. Helaas zie ik als IBCLC dat er in de praktijk nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt.


Het nazorgprogramma ‘TOP’ voor veel te vroeg geboren kinderen en hun ouders wordt sinds 1 januari 2014 standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Dit bekent dat ouders niet meer afhankelijk zijn van hun verzekeraar om ervoor in aanmerking te komen.

Het TOP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders) ondersteunt ouders in het omgaan met hun te vroeg geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Het bestaat uit begeleiding door speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten die twaalf keer thuis langskomen gedurende het eerst jaar. In aanmerking komen alle ouders van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboorte gewicht lager dan 1500 gram.

Positieve interacties
“In het programma wordt de integrale ontwikkeling van het kind ondersteund door positieve interacties tussen de vroeggeboren kinderen en hun ouders te bevorderen,” vertelt kinderarts Aleid Wassenaer-Leemhuis, werkzaam in het AMC. “Het is gebaseerd op resultaten van een gerandomiseerd onderzoek met ontrolegroep, waarbij mentale en motorische verbetering van de ontwikkeling van het kind werd aangetoond tot het laatste onderzoeksmoment, vijf jaar na het beëindigen van de interventie.”
Vanwege de goede resultaten wordt de methode nu door de verzekeraars opgenomen in het basispakket. “Omdat de doelgroep langdurige follow-up en begeleiding nodig heeft, heeft het TOP programma een transmuraal karakter,” aldus Van Wassenaer- Leemhuis. “Dit houdt onder meer in dat de ouders begeleid worden door één persoon gedurende het hele traject, waarbij de eerstelijns kinderfysiotherapeut intensief samenwerkt met de tweede lijn en/of derde lijn. De kinderfysiotherapeut heeft hierbij de rol van zorgcoach en stemt ook af met andere zorgprofessionals in de wijk. Deze organisatorische aspecten worden als een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van de zorg gezien.”

Expertisecentrum
Het onderzoek voor de Nederlandse situatie is geïnitieerd door het AMC, dat nu het Expertisecentrum Ontwikkelings- ondersteuning Prematuren (EOP-nl, www.amc.nl/eop) huisvest. Het programma wordt inmiddels al een tijdje op meerdere plaatsen in het land aangeboden. Het programma valt onder kinderfysiotherapie en kan alleen gedeclareerd worden (als ‘zorgprestatie’) door kinderfysiotherapeuten die de OP-opleiding hebben gevolgd en gecertificeerd zijn door het TOP-opleidingscentrum verbonden aan het EOP-nl.

Check voordat u een kinderfysiotherapeut contacteert, of deze aan de voorwaarde van de zorgverzekering voldoet, om onnodige kosten achteraf te voorkomen. Bij twijffel contacteert u het beste uw zorgverzekering.


Reactie plaatsen

Reacties

Jan Dijkstra
6 jaar geleden

Mijn oom en tante hebben te vroeg hun zoontje gekregen. Het is daarom erg fijn dat de zorgverzekering kinderfysio betaalt. Dat lijkt me erg verstandig. Ik weet niet of zij dit weten. Even bellen.
https://www.fysiotijhuis.nl/lattrop-tilligte-ootmarsum/